bong88

Đổi biệt danh trong tài khoản để đăng nhập bong88

Đổi biệt danh trong tài khoản để đăng nhập bong88 là việc cần thiết và quan trọng cho những tài khoản bong88 đã có điểm. Vì vậy khi nhận được tài khoản bạn hãy đổi biệt danh để tiện đăng nhập và dễ nhớ tài khoản và trong bài viết này bong88.de sẽ hướng dẫn đổi biệt danh tài khoản để đăng nhập bong88.

Và lần đầu tiên đăng nhập bong88, Bạn sẽ phải đổi mật khẩu mới và đặt lại biệt danh cho tài khoản của mình

https://bong88.de/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-bong88/

Đổi biệt danh Bong88 Trên Máy Tính

B1. Đăng nhập vào tài khoản bong88 của bạn

B2. Sau khi đăng nhập thành công, click vào menu “Cài đặt”

B3. Màn hình sẽ xuất hiện giao diện cho người dùng đổi mật khẩu bong88. Tại đây, bạn nhập mật khẩu cũ 1 lần, nhập mật khẩu mới 2 lần. Mật khẩu bong88 có độ dài 8 ký gồm chữ số, chữ viết thường, chữ viết hoa.

https://bong88.de/dai-ly-bong88/

Ở dưới đó chỗ đặt biệt danh: Bạn đặt biệt danh mà bạn mong muốn và dễ nhớ cho nhưng lần đăng nhập tiếp theo.

Sau đó, click nút “Gửi”

Vậy là những lần sau bạn đăng nhập bằng biệt danh của bạn được rồi.

Classic Shop

Exit mobile version